Франківський район м. Львова. ДНЗ № 155
 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу для дітей із порушенням опорно-рухового апарату № 155 "СОНЕЧКО"

Вчитель-логопед


                                                                              

Вчитель-логопед

 

Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями які мають недоліки мовленнєвого розвитку. 

  Під час виховання дітей вчитель-логопед та вихователі розв'язують завдання, що визначені БП "Українське дошкілля", програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" у напрямках розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей. Але основним завданням є корекція мовного розладу та розвиток аспектів мовлення.

Основні структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

1.    Діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).

2.    Складнання індивідуальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною

3.    Визначення доцільних форм взаємодії з дтитиною, видів корекційно-розвивальної роботи.

4.    Корекційна робота з виправлення порушень усного та писемного мовлення.

5.    Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.

6.    Співпраця із практичним психологом, вихователем щодо корегування педагогічного , корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.

7.    Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.

8.    Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.

9.    Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.

 

 

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопеда

 • виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;
 • готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;
 • визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень;
 • працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;
 • відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
 • ставить звук (різними прийомами та методами);
 • закріплює поставлений звук у складах;
 • автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язній мові;
 • проводить диференціацію звуків;
 • відпрацьовує граматичні форми.

 

 

                      Форми роботи 

1.    Підгрупові логопедичні заняття.

2.    Індивідуальні логопедичні заняття.

Успішність розумового виховання дітей залежить від кола інтересів батьків, їхнього світогляду, від характеру спілкування з дитиною. Батькам дітей із мовними порушеннями слід пояснювати, що участь родини у корекційних заходах вважається одним із факторів ефективної розвиваючої роботи.

 

 

Форми взаємодії з батьками

1.    Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

2.    Оформлення тематичних папок "Батькам майбутніх першокласників. Поради логопеда" в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

3.    Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

4.    "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.

 

 

Організаційно-методична робота:

 • обстеження усного мовлення вихованців ДНЗ ;
 • комплектування підгруп для логопедичних занять згідно мовних порушень;
 • оформлення необхідної документації логопедичного кабінету;
 • співпраця логопеда з вихователями груп;

 

 

Основні завдання логопедичної служби :

 • усунення різних порушень усного і писемного мовлення;
 • запобігання різним відхиленням мовленнєвого розвитку вихованців;
 • пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків;
 • розробка методичних рекомендацій, консультації для педагогів та батьків, щодо попередження та подолання вад мовлення у дітей;
 • самоосвіта;
 • оснащеність логопедичного кабінету;

 

 

Принципи моєї роботи:

 • комфортні умови , за яких кожна дитина відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність;
 • самостійність мотивації навчально-корекційної діяльності дитиною-логопатом.

 

В закладі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог обладнано логопедичний кабінет, в якому розміщено в достатній кількості методичний матеріал та обладнання, необхідні для успішної роботи вчителя-логопеда з дітьми (логопедичні зонди, шпателі, спирт, вата, настільне дзеркало, дошка, настільні ігри, предметні та сюжетні картинки, навчально-розвивальні посібники та дитячі іграшки, папки з інформаційними матеріалами, методична та педагогічна література, таблиці тощо). В достатній кількості кабінет забезпечено меблями з урахуванням віку дітей.

Документація вчителя-логопеда відповідає «Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 1998 року № 32, включає

· перспективний план корекційно-відновлюваної роботи логопедичного кабінету;

· книгу обліку дітей із зазначенням діагнозу;

· картки мовленнєвого розвитку на кожну дитину;

· плани індивідуальної роботи та занять у підгрупах;

· книгу аналізу результативності індивідуальної корекційно-відновлювальної роботи з дітьми;

· книгу взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групи;

· журнал щоденного відвідування дітей;

· індивідуальні зошити дітей ;

· графік роботи вчителя-логопеда, затверджений адміністрацією · звіти вчителя-логопеда за результатами корекційної роботи (два рази на рік).