Франківський район м. Львова. ДНЗ № 155
 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу для дітей із порушенням опорно-рухового апарату № 155 "СОНЕЧКО"

Наші завдання

 

 

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ    НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Базовим компонентом дошкільної освіти, а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017р. №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», ураховуючи досягнення й перспективи розвитку педагогічний колектив визначає основні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1.     Продовжувати працювати над підвищенням фахової майстерності педагогічних правників з фізичного виховання з метою покращення і збереження психічного і фізичного здоров‘я дітей, які мають вади опорно – рухового апарату.

2.     Створити належні умови для всебічного розвитку життєво-компететної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

3.     Виховувати у дітей навики безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні ігри, театралізацію) та в процесі навчально-виховної роботи.

4.     Формувати в дітей дошкільного віку любові до праці як її природної потреби, необхідної активної життєдіяльності.

                                                    

                                                   РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ НА 2017 - 2018 н. р. 

Протоколол

 № 1 від  ______2017р.          

Начальник відділу освіти

Галицько Франківського району

Департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради

     _______        Л.Васюта                                                                                                              Затверджую:

                                                                                                                Завідувач ДНЗ № 155

                                                                                                                     ___________   А.В. Мальчик

 

РІЧНИЙ ПЛАН

 

 на 2017– 2018 навчальний рік

 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 155

 

 

 

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Базовим компонентом дошкільної освіти, а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017р. №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», ураховуючи досягнення й перспективи розвитку педагогічний колектив визначає основні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1.      Продовжувати працювати над підвищенням фахової майстерності педагогічних правників з фізичного виховання з метою покращення і збереження психічного і фізичного здоров‘я дітей, які мають вади опорно – рухового апарату.

2.      Створити належні умови для всебічного розвитку життєво-компететної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

3.      Виховувати у дітей навики безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні ігри, театралізацію) та в процесі навчально-виховної роботи.

4.      Формувати в дітей дошкільного віку любові до праці як її природної потреби, необхідної активної життєдіяльності.

 

  АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №155,  ЗА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Державний дошкільний навальний заклад компенсуючого типу ясла – садок №155, що для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та з вадами мови, розташований по вулиці Наукова 32, телефон 263-24-82.                                                                                                Всі групи укомплектовані згідно вікових особливостей за скеруванням МПМПК.                                                                                              Приміщення дошкільного навчального закладу відповідають санітарним нормам. Територія озеленена, огороджена металевою сіткою. Декоративні і фруктові дерева, кущі, квітники, створюють хороший мікроклімат для кожної вікової групи.                                                   Матеріальна база: бюджетні кошти.        Педагогічними кадрами та технічним персоналом дошкільний заклад укомплектований.                  Склад педагогічних кадрів згідно штатних розписів.    Завідувач: Мальчик А.В. освіта вища, педагогічна педагогічний стаж – 38р.             Вихователь-методист: Кузик О.І. освіта вища, педагогічний стаж – 26 р. Вихователі: з середньою спеціальною освітою – 10 осіб.         З вищою освітою: 13 осіб  .  Музичні керівники:

Василенко М.І. –освіта середня спеціальна, педагогічний стаж – 48 років.

Кушляк М.М. – освіта вища, педагогічний стаж – 24 роки.

Вчителі-логопеди:

Валько О.Я. – освіта вища, педагогічний стаж -32 роки

Божко М.В. – освіта вища, педагогічний стаж – 52 роки.

Інструктор ЛФК та фізкультури: Жук С.Ф., освіта вища, педагогічний стаж – 21 рік.

Практичний психолог: Ковалевська М.В., освіта середня спеціальна, педагогічний стаж – 11 років.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,«Впевнений старт», додаткової програми з фізичного виховання «Будь здоровим, малюк!» та «Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату».                                        З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.    Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні  .Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователі Скіра О.П., Кончак Н.С., Гриневич У.Ю. практичний психолог Ковалевська М.В., (курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО);   Протягом 2016-2017навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання.                             Гринюк В.І., Калістратова ІО. (методичне об’єднання вихователів ясельних груп); Ковалевська М.В. (методичне об‘єднання практичних психологів); Манько Л.М., .( методичне об‘єднання вихователів молодших груп)Скіра О.П., Думяк Л.Л.( методичне об‘єднання вихователів середніх груп) ,

Сухорукова Н.І.,. Фединяк Д.Є.(методичне об’єднання вихователів старших груп);  Кушляк М.М., Василенко М.І. (методичне об‘єднання муз. керівників);  Лилик Н.М. (методичне об’єднання  вихователів середніх груп);  Валько О.Я. , Божко М.В.(методичне об‘єднання вчителів-логопедів);     завідувач  Мальчик А.В., та вихователь-методист Кузик О.І.(районні семінари та методичні об‘єднання для керівників).                                                Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Проведена чергова атестація вихователів :

Манько Л.М.підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст 9-тарифний розряд»;

Ковалевська М.В. (практичний психолог)підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст 9-тарифний розряд»;

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.   Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Практичний психолог».За період 2016-2017 навчальних років працівники дошкільного закладу продовжували працювати над підвищенням фахової майстерності з фізичного виховання з метою покращення і збереження психічного і фізичного здоров’я дітей, які мають вади опорно - рухового апарату.

Упродовж 2016 – 2017 навчального року, навчально – виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення та реалізацію головних завдань:

1.      Створення сприятливих умов для забезпечення активності дітей з вадами опорно-рухового апарату, шляхом загартування та вправ, в практику альтернативних програм з фізичного розвитку.

2.      Здійснення якісного підходу для повного розкриття потенціальних можливостей дитини в межах впровадження Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», продовжити роботу з мовленнєвого розвитку, акцентувати увагу на національно-патріотичне виховання.

3.      Сприяти розвитку інтелектуального потенціалу у дітей дошкільного віку з економічного виховання.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік» (вересень);  «Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення».(грудень), «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку»(лютий) ,«Підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік»  (травень).                                                                                                        Семінари:« Зміцнення здоров’я дітей засобами фізичного виховання. Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ» (жовтень),«Економічне виховання дітей дошкільного віку» (березень).Круглі столи:«Посттравматичний стрес. Карти «СОР» (листопад), «Сім’я, як складова розвитку особистості дитини» (січень).

Два рази в рік  проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам. Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп  у   2016-2017н.р. проводилося відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт». Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні. Однак потрібно посилити роботу з економічного та соціально-морального виховання дітей дошкільного віку.

Консультації, диспути, педагогічні читання, бесіди з вихователями на різноманітну тематику проводила завідувач – Мальчик Анна Василівна та вихователь-методист Кузик О.І. 

На протязі навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі району. Так в ДНЗ в лютому, березні та травні місяці, був проведений районний семінар – практикум для інструкторів з фізичного вихованнята методичні об’єднання практичних психологів та вчителів логопедів Франківського району на тему:

1.      «Метафоричні карти МАК в роботі з вихователями», 23.02.17р.

2.      «Інноваційний підхід до проведення занять з фізичного виховання», 10.02.17р.

3.      «Структура мовленнєвого порушення при стертій формі дизартрії» 17.05.17р.

 

Слід відзначити високий рівень цього заходу, творчий підхід колективу до їх підготовки та проведення.

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети.  Узагальнюючи результати роботи практичного психолога  ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей.

У дошкільному навчальному закладі були сплановані та проведені : «Тиждень книги», «Тиждень безпеки життєдіяльності», «Тиждень пожежної безпеки».Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки з розвитку творчих здібностей дітей:

- « Віночок»

- « Театральний гурток»

- « Релігієзнавство»

- « Радість творчості»

- « Народна медицина»

- « Здорові дошкільнята»

- «Віконечко в природу»                 

- «Нетрадиційне малювання»

- «Дивовижне шнурування»

Впродовж року планувались різні види роботи з батьками:консультації, бесіди, анкетування для ознайомлення батьків з діяльністю в дошкільному навчальному закладі та їх залученням до активної співпраці та створення благоустрою: дні відкритих дверей,відкриті заняття, тематичні заняття, святкові ранки.

У закладі постійно проводяться загартовуючі процедури, на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей: проводяться дні здоров’я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультурні хвилинки. Влітку були проведені оздоровчі заходи, які полягали у забезпеченні посиленого харчування, проведення занять та розваг на свіжому повітрі. Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі.

 

Проведено ряд відкритих занять з: лікувальної фізкультури, аплікації, безпеки життя, гурткової роботи, інтегровані заняття з логіко-математичного розвитку та зв’язного мовлення:

 

Заняття з ЛФК та фізкультури

Інструктор ЛФК – Жук С.

Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку

Фединяк Д.Є.

Заняття з економічного розвитку

 

Заняття з використанням нетрадиційних технік образотворчості

Сухорукова Н.І.

Ознайомлення з природнім довкіллям

Лилик Н.М.

Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку

Гриняк Н.С.

Інтегроване заняття з екологічного виховання

Мартин О.А.

Розвага (з безпеки життєдіяльності)

Гриневич У.Ю.

Інтегроване заняття з образотворчої діяльності

Манько Л.М.

 

Медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей,як того вимагає Закон України.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно рухового апарату».

 

У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

  • контролюється виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
  • здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
  • проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточки здоров’я;
  • розроблена тематика для нарад.

Весь виховний процес в дошкільному закладі ведеться на засадах християнської етики, що несе за собою найвищі гуманістичні ідеали правди, справедливості, добра, потребу робити добро і триматися якомога далі від зла.

Всю освітньо-виховну роботу спрямовуємо на формування у дітей уявлень про безпеку власного життя та здоров’я.

Постійно ведеться контроль за організацією харчування та медичним обслуговуванням дітей.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити   головні завдання річного плану роботи.

 

Враховуючи надбання минулого року та беручи до уваги нове в галузі дошкільної педагогіки, педагогічний колектив закладу буде працювати над вирішенням таких головних завданьна 2017 – 2018 навчальний рік:

1.      Продовжувати працювати над підвищенням фахової майстерності педагогічних правників з фізичного виховання з метою покращення і збереження психічного і фізичного здоров‘я дітей, які мають вади опорно – рухового апарату.

2.      Створити належні умови для всебічного розвитку життєвокомпететної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності

до нової соціальної ролі.

3.      Виховувати у дітей навики безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні ігри, театралізацію) та в процесі навчально-виховної роботи.

4.      Формувати в дітей дошкільного віку любові до праці як її природної потреби, необхідної активної життєдіяльності.

 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ.

  Підвищення педагогічної майстерності.

1. Участь вихователів у роботі методичних об’єднань , педагогічних конференціях, семінарах району , міста.

Завідувач.  Вихователь - методист. Впродовж року.

2.Планове проходження курсів підвищення кваліфікації вихователів. Завідувач. Вихователь-методист.

3.Вивчити систему роботи вихователів, які підлягають черговій атестації. Завідувач. Вихователь - методист.

№ з/п

Завдання

Відповідальний Виконавець

 

Примітки

ВЕРЕСЕНЬ

1.

Підготовка педагогічного кабінету до нового навчального року.

 

Вихователь – методист.

 

2.

Із метою підвищення теоретичного рівня і фахової майстерності педпрацівників:

-направити на курси підвищення кваліфікації :

·         вихователів:

 

-зобов’язати педагогів відвідувати методичні об’єднання, семінари в ДНЗ міста

-знайомити з новинками науково- методичної літератури, періодичними виданнями.

Із метою надання методичної допомоги:

-систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів;

Упродовж  2017-2018р.

Завідувач .

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

3.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

Завідувач.

Вихователь-методист. Упродовж року.

 

 

4.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів, з розділами змістової частини «Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату».

Завідувач.

Вихователь-методист.

 

5.

Планування роботи гуртків за   сучасними методиками.                                                                                                                                                    

Вихователь – методист..

 

6.

Виставки дитячих робіт  з природнього матеріалу                     «Осіннь у Львові»

 

 

Вихователь – методист. Вихователі усіх груп.29.09.17р.

 

7.

Організація роботи з дітьми в адаптаційний період

Вихователь -  Фединяк Д.Є.

 

ЖОВТЕНЬ

1.

Оцінка фізичного та психологічного розвитку дошкільнят всіх вікових груп(тестування).

Вихователь – методист.

Інстуктор ЛФК

практичний психолог

вихователь

30.10.17р.

 

2.

Організувати«Осінній ярмарок».

Вихователь – методист. Вихователі

Чмир А.Ю.

Гриняк Н.С.

Муз.керівник:

Василенко М.І.

 

3.

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

-          видати наказ по ДНЗ про  підготовку і проведення атестації у 2017 – 2018 н.р.

-          атестувати у 2017-2018 н.р. таких педагогів:

1.      Павлик Н.І.. – вихователямолодшої  групи

2.      Буц І.О.. – вихователямолодшої групи

3.      Лилик Н.М. – вихователясередньої групи.

4.      Кончак Н.С. – вихователямолодшої групи.

5.      Гриневич У.Ю. – вихователя молодшої групи.

6.      Скіру О.П. - вихователя старшої групи.                        -  -

-          вивчити систему роботи вихователів які підлягають атестації;

 

-          видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити колектив із наслідками атестації.

 

Оформити стенд з питань атестації педагогічних працівників

Завідувач. 13.10.17р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь – методист.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 20.03.18р.

Завідувач .

 

4.

Продовжувати вивчати та розробляти методичні матеріали

1.Економічне виховання дітей дошкільного віку.

2.Соціально-моральне виховання.

3. Безпека життєдіяльності

4.Трудове виховання.

Упродовж року.

 

 

Провести огляд-конкурс на найкращий «Куточок безпеки життя»

Завідувач.

Вихователь-методист

 

ЛИСТОПАД

1.

Діагностика рівня знань  та  фізичного розвитку дітей та стану їх здоров’я.

 

Інструктор фізкультури – Жук С.Ф.                          медична сестра, вихователі усіх груп.

 

2.

Конкурс на кращий куток природи.

Вихователь – методист.  Вихователі всіх груп.

 

ГРУДЕНЬ

1

Інноваційні підходи до освітньої та фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми.

Інструктор фізкультури – Жук С.Ф.                         

 

2.

Організувати виставку-конкурс   «Зима прийшла»

Вихователь – методист. Вихователь –Мартин О.А.

 

СІЧЕНЬ

1.

Систематично поновлювати конспекти з різних розділів програми .

Вихователь – методист. Вихователі усіх груп.

 

2.

Взаємовідвідування режимних моментів та занять вихователями.

Завідувач. Вихователь – методист. Протягом місяця.

 

ЛЮТИЙ

1.

Соціально-моральне виховання дітей

Вихователь – методист.

 

 

2.

Огляд – конкурс оснащення груп за освітніми осередками: (творчої діяльності, інтелектуальний, ігровий, природничий, народознавчий

Вихователі усіх груп. 27.02.18р.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1.

Організувати тиждень

«Пожежної безпеки» .

«Тиждень книги»

Вихователь – методист. Вихователь-

Мартин О.А.

Гриняк Н.С.

 

 

2.

Підготувати необхідні документи при підготовці пед. працівників до атестації.                                                         

Завідувач. Вихователь – методист. 12.03.18р.

 

3.

Виставка малюнків дітей

«Прийшла весна!»

Вихователь – методист. Вихователь всіх груп.

 

КВІТЕНЬ

1.

Виставка роботи гуртків, результати роботи під час навчального року.                                     

Вихователь – методист. 09.04.18 р.

 

2.

Консультація для вихователів: «Граємо разом - з іграшками та без них».

 

Вихователь – методист. Вихователь –Сухорукова Н.І.

 

3.

Конкурс на кращий національний куточок.

Вихователь – методист. Вихователь всіх груп.

 

ТРАВЕНЬ

1.

Організувати «Тиждень Безпеки»

 

Поновити підбірку матеріалів до проведення «Тижня безпеки дитини»

Вихователь – методист. Вихователь- Чмир А.Ю.

 

Лилик Н.М.

 

2.

Звіт вихователів про навчально-виховну та гурткову роботу під час навчального року.

Завідувач. Вихователь – методист. Вихователі всіх груп. 31.05.18р.

 

3.

Діагностика рівня знань дітей згідно вимог програми .

Завідувач. Вихователь – методист. 29.05.18р.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

 

ПРО ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

1.

Аналіз освітньо – виховної роботи в ДНЗ за 2016-2017 н.р. (інформація)

 

 

 

 

 

 

 

        Вересень

Завідувач

Вихователь методист

2.

Підведення підсумків роботи літньо-оздоровчого періоду.

Завідувач

Ст. медсестра

3.

Обговорення і затвердження річного плану ДНЗ на 2017-2018 н.р.

Завідувач

Вихователь методист

4.

Обговорення: програм та посібників для використання  в навчально – виховному процесі;

Затвердження :форми планування освітньо- виховної роботи.

Завідувач

Вихователь методист

5.

Підсумок готовності груп до нового навчального року

Завідувач

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ РУКИ ДИТИНИ ДО ПИСЬМА»

1.

Добре розвинені пальчики – запорука легкого засвоєння мовлення

 

 

 

 

Грудень

Вч.логопед:

Валько О.Я.

2.

Фізичні вправи для розвитку дрібної моторики рук

Інструктор ЛФК: Жук С.Ф

3.

Психологічні особливості підготовки руки дитини до письма у дошкільному віці

Практичний психолог: Ковалевська М.В.

4.

Інноваційні методи у розвитку дрібної моторики пальців рук до письма

Вихователі: Лилик Н.М.

Скіра О.П.

«ФОРМУВАННЯ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

1.

Створення безпечного розвивального простору у дошкільному закладі

 

 

Лютий

Гриневич У.Ю.

2.

Стан роботи з формування компетенції з питань безпеки у дошкільників.

Дум’як Л.Л.

3.

 Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях.

Мартин О.А.

4.

Охорона життя і збереження здоров’я на заняттях з фізкультури.

Жук С.Ф.

 

 

«ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ»

1.

Інформація про виконання рішень попередньої педради

 

 

 

 

 

         Травень

Завідувач

2.

Підведення підсумків роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 н.р.

Завідувач

Вихователь методист

3.

Обговорення плану роботи на літньо – оздоровчий період

Завідувач

Вихователь методист

4.

Звітування педагогів про пророблену  роботу протягом навчального  року

Педагоги

5.

Підготовка до нового навчального року

Завідувач

Вихователь методист

 

СЕМІНАРИ

№ з/п

Тема

Дата

Відповідальний

Виконавець

Примітки

Жовтень

1.

«Зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання».

«Охорона життя і збереження здоров’я на заняттях з фізкультури».

«Тілесна терапія в роботі з дошкільниками»

31.10.17 р

Вихователь:                 Павлик Н.І.

 

Інструктор ЛФК – Жук С.Ф.

 

Практичний психолог – Ковалевська М.В.

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

2.

Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасності.».

1.Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ.

2.     Формування базових якостей особистості під час трудової діяльності

3.     До праці через ігрову діяльність.

 

 

12.03.16р.

Вихователь – методист  Вихователі –  Гриневич У.Ю.,Кончак Н.С.

Лилик Н.С.

Павлик Н.І.

КРУГЛІ СТОЛИ


Тема

Відповідальний

 

Примітки

ЛИСТОПАД

«Гіперактивні діти».

 

Вихователь-методист.

Практичний психолог: Ковалевська М.В.

Всі вихователі

 

 

СІЧЕНЬ

«Діти з особливими освітніми потребами. Інклюзія в дошкіллі».

 

Вихователь-методист.

Практичний психолог: Ковалевська М.В.

Валько О.Я.

Жук СФ.

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

«Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку, як складова життєвої компетентності».                        1. Принципи морального виховання

2. Вікові можливості формування морально-етичної поведінки в дошкільника

3. Організація занять із морального виховання

4. Створення умов для формування у дошкільника гуманного ставлення до оточуючих

 

 

Вихователь-методист.

Вихователі:

Гринюк В.І.

Коведа О.Я.

Фединяк Д.Є

Сухорукова Н.І.

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Тема консультації

Відповідальний

 

Примітки

ВЕРЕСЕНЬ

 «Вимоги до документації»

 

До дитячого садка без сліз. Адаптація.                     Профілактика дезадаптації дитини до ДНЗ.

 

Завідувач.

 Вихователь -    методист.

Вихователі всіх груп

 

Вихователь: Фединяк Д.Є.

 

ЖОВТЕНЬ

«Дошкільник і комп’ютер».

Організація роботи з музичного виховання

Вихователь:  Павлик Н.І.                     Музичний керівник:

Василенко М.І.

 

                                                            ЛИСТОПАД

«Невротичні розлади у дошкільників, чинник їх винекнення».

Практичний психолог – Ковалевська М.В.

 

«Дитячий туризм як засіб патріотичного виховання старших дошкільників»

Вихователь – методист.

Інструктор фізвиховання: Жук С.Ф.

 

ГРУДЕНЬ

«Роль дорослого у формуванні довільності поведінки дитини»

Вихователь:

Фединяк Д.Є.

 

«Народознавство як засіб духовно – морального виховання».

Вихователь – методист. Вихователь: Чмир А.Ю.

 

Організація роботи по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами

 

                                      СІЧЕНЬ

Вихователь: Лилик Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музика – могутня сила. Вплив музики на стан дитини».

«Формування лексико-граматичної будови мови дітей із загальним недорозвитком мовлення»

 

 

 

Музичний керівник – Василенко М.І.

Вчитель-логопед:                Валько О.Я.

 

ЛЮТИЙ

«Гіперактивні діти. Психологічні аспекти роботи з гіперактивними дітьми»

«Навчання дошкільників із порушенням мовлення розповіді за картиною.

Практичний психолог – Ковалевська М.В.

Вчитель-логопед:                Валько О.Я.

 

БЕРЕЗЕНЬ

«Виховання дошкільників у полікультурному середовищі»

«Денна гімнастика пробудження»

«Психологічний супровід під час атестації педагогів».

Завідувач.

 

Інструктор фіз.вих.:                Жук С.Ф.

Практичний психолог – Ковалевська М.В.

 

 

 

КВІТЕНЬ

 

«Роль фольклору у формуванні зв’язного мовлення старших дошкільників».

«Дитина переживає горе: запобігаємо помилкам педагогічного спілкування»                         

Вихователь – методист.

Вихователь –  ГринякН.С.

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

«На порозі школи: співпраця з батьками».

«Здоровий випускник дитсадка – успішний школярик».

Завідувач

 

 

 

РОБОТА З  5-ТИ РІЧНИМИ ДІТЬМИ.

«Щодо виконання  статті 9 Закону України« Про дошкільну освіту» про охоплення дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням; інструктивно – методичних рекомендацій міністерства освіти і науки України« Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2017/ 2018 навчальному році»

 

№ з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1.

Проведення круглого столу з актуальних питань розвитку дітей 5-ти річного віку для батьків «Види готовності дітей до навчання в школі»

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі старшої групи

2.

Створити інформаційний куток для батьків про особливості розвитку дітей  5-ти річного віку.

жовтень

вихователі старшої групи

3.

Ознайомити майбутніх школярів із правилами поведінки в школі

листопад

вихователі старшої групи

4.

Провести консультацію «Види готовності шестирічок до навчання вшколі» (поради психолога)

лютий

вихователі старшої групи

практичний психолог

5.

Організувати виставку дитячих малюнків «Школа, в якій я хочу жити»

травень

вихователі старшої групи

 

 

«Погоджено»                                                    «Затверджено»                                         Директор ЗССШ №2                                          Завідувач ДНЗ №155

 

 Співпраця зі школою:

 

Відвідати  у школі лінійку  присвячену початку навчального року. 01.09.17р.

Організувати  екскурсію та цільові  прогулянки в школу:

- ознайомлення з територією;

- приміщеннямшколи;

- бібліотекою;

- спортивним залом.

Відвідуванняуроківвшколі:

- урок малювання;

- урок фізкультури;

- урок музики. Впродовжмісяця.

Провести тестуваннядітей старших груп : «Готовністьдітей до школи». 26.05.18р.

 

Залучитибатьків та учнів до участі в толоці«До Великодня».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ.

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітки

2.

Поповнити картотеку записами нової педагогічної літератури.

-//-

 

 

3.

Методична допомога в створенні навчально-ігрових осередків та оформленні ігрових кімнат.

Вересень

 

 

4.

Допомога вихователям в складанні перспективного плану роботи  та планів роботи гуртків.

Вересень

 

 

6.

Систематичне ознайомлення педагогів з новинками методичної літератури та періодичними виданням.

Протягом року

 

 

7.

Надавати методичну допомогу педагогам у підготовці до пед .рад ,семінарів , круглих столів, майстер класів.

Протягом року

 

 

8.

Розробка тематичних заходів.

За запитом

 

 

11.

Анкетування , атестація педагогів.

Протягом року

 

 

13.

Розробити план роботи тижня безпеки життя дітей.

Березень

 

 

16.

Надати допомогу вихователям , при створенні презентації «Цікаво про Україну»

Лютий

 

 

17.

Підготовка до літнього оздоровчого періоду

Травень

 

 

18.

Систематизувати діагностичну карту участі педагогів у методичних заходах.

Травень

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ.

    Майстер – класи.

·       Проведення інструктором ЛФК – Жук С.Ф., майстер-класу з лікувальної фізкультури, з метою обміну досвідом специфіки роботи з дітьми з вадами ОРА, для молодих спеціалістів (жовтень)

·       Карти – роботи     у роботі з вихователями (Практичний психолог Ковалевська М.В. грудень).

·       Основи логопедичного масажу  (Вчитель-логопед Валько О.Я, квітень).

·       «Ейдетика» (вихователь Сухорукова Н.І., березень).

  ДІАГНОСТИКА, МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1.

Діагностика рівня знань дітей ДНЗ по програмі «Українське дошкілля»

06.10.17р.        21.05.18р.

Вихователь-методист   Кузик О.І.

Вихователі всіх груп.

 

2.

Дослідження професійної компетентності педагогів

30.10.17р.            23.04.18р.

Вихователь-методист   Кузик О.І.

Вихователі всіх груп.

 

3.

Контроль за станом роботи працівників(ведення ділової документації)

жовтень

Завідувач. Вихователь-методист.

 

4.

Дослідження професійної компетентності педагогів.

Жовтеь - квітень

Завідувач,

Вихователь-методист

 

 

Завдання та зміст фізичного виховання в ДНЗ відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, регіональної програми                                  «Українське дошкілля», «Будь здоровим ,малюк!», та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та «Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату».                                                    Виконання програмових вимог здійснюється з урахуванням вікових  та індивідуальних особливостей дітей, стану їхнього здоров‘я, фізичного розвитку, фізичної підготовки та рекомендацій хірурга – ортопеда .                                                                                 Вся фізкультурно – оздоровча робота спрямована на охорону та зміцнення здоров‘я дітей, підвищення опірності організму, поліпшення його працездатності на формування у дошкільнят рухових умінь і навичок, та корекції фізичного розвитку.                                                                                        У дошкільному закладі створені умови для здійснення фізкультурно – оздоровчої роботи, для забезпечення оптимального рухового режиму.

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ДНЗ №155 ЩОДО «ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ»

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні особи

Примітки

1

Бесіди з дітьми з використанням наочності на теми: «Наші помічники-дорожні знаки», «На одинці вдома», «Як діяти при сигналах ЦО».

І квартал

Вихователі

 

2

Видати наказ про розподіл обов‘язків серед членів колективу з охорони праці.

Вересень

 

 

3

З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров‘я кожного вихованця:

-          систематично проводити інструктажі під час вступу на роботу, на робочому місці, позачергові та цільові інструктажі;

-          стежити за дотриманням техніки безпеки у групах та на ділянках ДНЗ

-          стежити за якістю надання дітям знань з ППД та ПДР, пропаганда цих знань серед батьків.

 

 

 

4

З метою збереження та зміцнення здоров‘я кожного вихованця:

-          скоординувати роботу лікаря,медсестри та педагогічного колективу ДНЗ щодо профілактики захворювань та загартування дітей;

-          проводити медичний огляд дітей і аналізувати причини дитячої захворюваності та ефективність її усунення;

-          інформувати батьків щодо профілактики кишкових, інфекційних захворювань дітей та дотримання техніки безпеки.     

 

 

Упродовж року

 

 

Упродовж року

 

Упродовж року

 

 

Завідувач

 

 

 

Медична сестра

 

Медична сестра

 

5

Провести інструктаж з охорони життя і здоров‘я дітей в умовах літнього оздоровлення за темами:

-          «Отруйні гриби і рослини»;

-          «Поводження біля водоймищ»;

-          « Дитина на вулицях села і міста»;

-          «Користування газом та електроприладами».

Перевіряти стан приміщення:

-          Підвалу;

-          Території (для виявлення небезпечних предметів, що являють загрозу для життя і здоров‘я дітей)

травень

 

 

 

 

 

 

 

щодня

Завідувач медична сестра  завгосп

 

 

 

 

 

завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДКРИТІ ПОКАЗИ РОБІТ

Завдання

Дата

Відповідальний

Примітка

1

Заняття з ЛФК та фізкультури

жовтень

Інструктор ЛФК – Жук С.

 

2

Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку

жовтень

Скіра О.П.

 

3

Заняття з розвитку мовлення

листопад

Дум’як Л.Л.

 

4

Інтегроване заняття з розвитку мовлення

листопад

Лилик Н.М.

 

5

Заняття : «Готуємо запаси на зиму»

грудень

Павлик Н.І.

 

6

Заняття з нетрадиційних технік малювання

грудень

Буц І.О.

 

7

Інтегроване заняття «Подарунок для Даринки»

грудень

Гриневич У.Ю.

 

8

Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку

січень

 Кончак Н.С.

 

9

Розвага з безпеки життєдіяльності

березень

Чмир А.Ю.

Мартин О.А.

 

10

Заняття з сенсорного виховання

квітень

 Фединяк Д.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АТЕСТАЦІЯ . КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА.

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

 

1.Ознайомити вихователів із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

2. Видати наказ з питань атестації педагогічних кадрів .

3. Засідання атестаційної комісії  .

4.Відвідування занять  і вивчення досвіду роботи педагогів, що атестуються.

5. Ознайомлення з плануванням педагогів (чіткість , результативність).

6.Складання характеристик на педагогів ,що

атестуються.

7.Ознайомлення з  характеристиками

працівників , що атестуються.

8. Узагальнення досвіду роботи вихователів , що атестуються.

9. Атестація пед. Працівників.

 

Вересень

 

Жовтень

 

Жовтень листопад

Жовтень –

Березень

Грудень

 

Лютий

 

Лютий

 

Лютий

 

Березень

 

Завідувач

Вих. методист

Завідувач

Вих. методист

Завідувач

Голова атестаційної комісії

Вих. методист

Члени атестаційної комісії

Вих. методист

Члени атестаційної комісії

Вих. методист

Члени атестаційної комісії

 

 

 

КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

Прізвище, ім‘я по-батькові

Посада

Курси підвищення кваліфікації

Попередня атестація

Результат атестації

Наступна атестація

Павлик Н.І.

Вихователь

2017 р.

-

-

2018 р.

Кончак Н.С.

Вихователь

2017 р.

2013р.

Спеціаліст

9 тарифний розряд

2018 р.

Скіра О.П.

Вихователь

2017 р.

2013 р.

Спеціаліст     І категорія

2018 р.

Гриневич У.Ю.

Вихователь

2017 р.

2013 р.

Спеціаліст

ІІ категорія

2018 р.

 

                          

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ

 

з/п

Тематика свят та розваг

Термін

Відповідальний

Примітка

1.

День Знань

«вересень» 

  2017р.

Вихователі,

музичний керівник

 

2.

Осіннє свято

«жовтень»  

   2017р.

Вихователі,

музичний керівник

 

3.

«Солов’їна, барвінкова українська мова» (тиждень української мови)

«листопад»

Вихователі,

музичний керівник

 

4.

«Через поле, через гай, їде Святий Миколай»(з участю вихователів).

Новорічне свято.

«грудень» 

   2017р.

Вихователі,

музичний керівник

 

4.

«Святкуємо Різдво всім людям на добро» (всі групи)

«січень»

  2018 р.

Вихователі,

музичний керівник

 

5.

«Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо» - музично-літературна композиція

«лютий» 

   2018 р.

Вихователі,

музичний керівник

 

6.

Тематичне заняття: «У Лесин віночок»

«лютий» 

   2018 р.

Вихователі,

музичний керівник

 

7.

«Мелодія Кобзаря» (творчість

Т.Г. Шевченка)

«березень» 

   2018р.

Вихователі,

музичний керівник

 

8.

«А вже недалечко червоне яєчко» - дозвілля до Великодня (старші групи)

«квітень» 

   2018р.

Вихователі,

музичний керівник

 

9.

Розвага «Пригоди в країні світлофорії»

«квітень»

2018р.

Вихователі,

музичний керівник

 

10.

«Матусю моя дорогенька, це свято дарую тобі».

«травень» 

   2018р.

Вихователі,

музичний керівник

 

11.

«Веселий акорд прощального балу» - свято випуску дітей до школи (старші групи)

«травень» 

   2018р.

Вихователі,

музичний керівник

 

12.

День захисту дітей

Спортивне свято.

«червень»

   2018 р.

Вихователі,

 музичний керівник

 

 

 

 

 

 

  ІНСТРУКТАЖІ

№з/п

Вид інструктажу

Час виконання

Виконавець

1

Проведення вступного інструктажу

Серпень

Завідувач

2.

Контроль наявності інструкції з охорони праці в групах, кабінетах

 

Серпень

Завідувач

3.

 

Контроль з виконання інструкції щодо охорони життя та здоров’я дітей 

Вересень

Завідувач

4.

Проведення інструктажу з цивільної охорони

Жовтень

Завідувач

5.

Проведення інструктажу з охорони прав дитини

Листопад

Завідувач

6.

Проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці

 

Грудень

Завідувач

7.

Інструктаж працівників про протипожежну безпеку

Січень

Завідувач

8.

Контроль за виконання інстурцій з охорони праці

Лютий

Завідувач

9.

Проведення інструкцій для педагогічних працівників з безпеки діяльності підчас навчально – виховного процесу

Березень

Завідувач

10.

Контроль за виконання інструкцій по безпеці життєдіяльності всіх працівників ДНЗ

Квітень

Завідувач

11.

Проведення інструктажу для робітника по біжучому ремонту, сторожа, двірника

Травень

Завідувач

12.

Повторний інструктаж для кухонних працівників та працівників пральні

Червень

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико – профілактичні заходи

 

Зміст роботи

Термін

відповідальний

Примітка

1.

Скласти і затвердити графік роботи старшої медсестри і лікаря

До 01.09  2017 р.

Завідувач

 

2.

Забезпечити участь старшої медсестри у нарадах, що проводить района дитяча поліклініка та СЕС

постійно

Завідувач

 

3.

Забезпечити участь старшої медсестри у роботі методобєднань для методичного персоналу ДНЗ

постійно

Завідувач

 

4.

Забезпечити участь старшої медсестри у роботі педагогічної та медичної ради

постійно

Завідувач

 

5.

Аналізувати стан захворюваності дітей з педагогічним персоналом

постійно

Завідувач Ст. медсестра

 

6.

Забезпечити участь старшої медсестри у батьківських зборах

постійно

Завідувач

 

 

Лікувально- профілактична робота

 

 

                 Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальний

 

Примітка

1.

Проведення поглиблених оглядів

До

01.10.17р.

 

Ст. медсестра

 

2.

Надання медичної допомоги дітям ,які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків

 

постійно

Ст. медсестра

 

3.

Проведення антропометричних вимірювань

Жовтень-

Січень-

Травень

Ст. медсестра

 

4.

Організація поглибленого огляду дітей лікарями – спеціалістами

постійно

Завідувач

 

5.

Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпустки батьків

постійно

Ст. медсестра

 

6.

Обстеження дітей та працівників закладу на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельментизацією ізольованих

1 раз в квартал

Ст. медсестра

 

7.

Ведення контролю за виконанням санітарних норм та правил приготування їжі і кулінарною обробкою продуктів

постійно

Ст. медсестра

 

8.

Участь у складанні перспективного і щоденного меню

щоденно

Ст. медсестра

 

9

Розробити план оздоровчих заходів на літній період

До 25.05.18р.

 

Завідувач Ст. медсестра

 

 

Протиепідемічна робота

1.

Постійний контроль за зберіганням та використанням дезинфекційних і миючих засобів

Протягом року

Ст. медсестра

Завгосп

 

2.

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням

Протягом року

Лікар

Ст. медсестра

 

4.

Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з гриппом та іншими респіраторними захворюванями

Протягом року

Ст. медсестра

 

5.

Контроль за прийомом дітей у группах

Протягом року

Ст. медсестра

 

6.

Суворий контроль за терміном проходженн персоналом медогляду

Протягом року

Ст. медсестра

 

7.

На випадок карантину здійснення контролю за дотриманням ізоляції групп у приміщенні та на ігрових майданчиках

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

8.

Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму.

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

9.

Контроль за порядком пийому дітей, що перенесли інфекційні захворювання

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

10

Організація та здійснення сезонної профілактики вірусних інфекційних захворювань

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

 

Санітарно – гігієнічна робота

1.

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

Щоденно

Ст. медсестра Завгосп

 

2.

Контроль за повітряно-температурним режимом, аерацією приміщень

Щоденно

Ст. медсестра Завгосп

 

3.

Контроль за проведеннм генеральних прибирань та розподілом обовязків серед технічного персоналу.

2 -3 рази/міс.

Ст. медсестра Завгосп

 

4.

Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за методикою миття та дез. посуду по групах.

Щоденно

Ст. медсестра Завгосп

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адміністративно-господарська діяльність.                                                           Створення розвивального життєвого простору дитини.

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-
дальний

Примітка

1.

Підготовка приміщення до опалювального сезону

жовтень

Завідувач

завгосп

 

2.

Удосконалювати матеріально-технічну базу дошкільного закладу

Протягом року

Завідувач

 

3.

Здійснювати контроль за організацією харчування

Постійно

Завідувач

 

4.

Здійснювати контроль за санітарним станом у групах та на ділянках закладу

Постійно

Старша медсестра

 

5.

Забезпечити своєчасне проходження працівниками ДНЗ медичного обстеження

за планом

Старша медсестра

 

6.

Підготувати дошкільний заклад до зимового періоду

До  30.10.17р.

завідувач

 

7.

Забезпечити здійснення літніх оздоровчих заходів.

Поповнювати та поновлювати оснащення у методичному кабінеті

Протягом літа

Постійно

Завідувач,
ст.медсестра

Вихователь-методист

 

8.

Проводити екологічні акції з метою очищення та озеленення території. Висадження на клумбах квітів та декоративних кущів.

осінь-весна

Завідувач

Завгосп

 

9.

Контролювати роботу кухарів:
-закладання продуктів харчування;

- якість приготування страв;
- технологію приготування страв;
- норми видачі порцій на групи;
-дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування;

- виконання інструкцій з ОП

Постійно

Завідувач,

ст.медсестра

 

10.

Контролювати роботу завгоспа щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів.

-своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;

-виконання режиму економії води та енергоносіїв, тепла

-своєчасної підтримки системи опалення;

-здійснення вимірів опоро ізоляції електрообладнання;

-виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

-перевірка стану електрообладнання та електропроводки;

-своєчасного завезення піску (для посипання доріжок взимку).

Постійно

Завідувач

 

 

11.

Контролювати роботу старшої медсестри:

-ведення бракеражної документації;

-ведення медичної документації;

-своєчасне придбання медикаментів та термін їх використання;

-своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;

-аналіз захворюваності;

-своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.

Постійно

Завідувач

 

12.

Перевіряти якість прибирання приміщень

Постійно

Завідувач,
ст.медсестра

 

13.

Контролювати роботу пральні:

-наявність та дотримання графіка прання білизни, якість прання білизни;

-дотримання норм витрат мийних засобів;

-збереження обладнання;

-виконання інструкції з ОП.

Постійно

Завідувач,

ст.медсестра

 

14.

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів(медикаментів,іграшок,канцтоварів,господарського інвентаря)

Постійно

Завгосп,

кастелянша

 

15.

Провести інвентаризацію, списати непридатне майно

По мірі потреби

Завгосп,

Костилянка

 

16.

Разом з радою ДНЗ контролювати роботу щодо залучення та використання позабюджетних коштів

Постійно

Завідувач,

Завгосп,Голова БК

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  ІНСТРУКТАЖІ

№з/п

Вид інструктажу

Місяць

Виконавець

1

Проведення вступного інструктажу

 

 

 

Серпень

 

 

Завідувач

 

2.

Проведення повторного та інших видів інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового)

3.

Контроль наявності інструкції з охорони праці в групах, кабінетах

 

4.

 

Контроль з виконання інструкції щодо охорони життя та здоров’я дітей 

Вересень

5.

Проведення інструктажу з цивільної охорони

Жовтень

6.

Проведення інструктажу з охорони прав дитини

Листопад

7.

Проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці

 

Грудень

8.

Інструктаж працівників про протипожежну безпеку

Січень

9.

Контроль за виконання інстурцій з охорони праці

Лютий

10

Проведення інструкцій для педагогічних працівників з безпеки діяльності підчас навчально – виховного процесу

Березень

11

Контроль за виконання інструкцій по безпеці життєдіяльності всіх працівників ДНЗ

Квітень

12

Проведення інструктажу для робітника по біжучому ремонту, сторожа, двірника

Травень

13

Повторний інструктаж для кухонних працівників та працівників пральні

Червень

 

 

 

 

 

 

  Організаційно – педагогічна робота

  Робота з батьками

№ З/П

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Примітка

 

1.

Оформити інформаційні стенди ДНЗ

Вересень

Вихователь - методист

 

2

Оформити групові куточки для батьків та впровадити в практику роботи варіативні форми інформування батьків: папки-пересувки. інформаційні листи, тематичні виставки тощо

Протягом року

Вихователі

 

3

Провести Дні відкритих дверей (екскурсії по дитячому садку відкриті заняття, свята, розваги)

Протягом року

Завідувач, Вихователь-методист, Вихователі

 

4

Провести огляд-конкурс на найкращий «Куточок для батьків»

Жовтень

Завідувач, вихователь-методист

 

5

Проводити колективні та індивідуальні бесіди з батьками

Протягом року

Завідувач.

вихователь-методист, психолог, медсестра

 

                                       Просвітницька робота з батьками

1

Провести загальні батьківські збори «Співпраця з родиною з різних напрямків розвитку дитини».

 

Вересень

Завідувач.

 

 

2

Провести групові батьківські збори «Вимоги до програми розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно – рухового апарату».

Вересень

Вихователі.

 

3

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань і основних напрямів роботи ДНЗ

Протягом року

Вихователь- методист,

Психолог, вихователі.

 

4

Організувати групові та загальні виставки дитячої та сімейної творчості

Протягом року

вихователь-методист, вихователі.

 

5

Консультація практичного психолога :  «Спілкування з дітьми раннього віку в  період адаптації»

Вересень

Практичний психолог

 

6

Консультація інструктора ЛФК: «Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку»

Жовтень

Інструктор з лікувальної фізкультури

 

7

Провести загальні батьківські збори «Створення оптимальних умов для успішного виховання дошкільнят та навчання першокласника».

 

Травень

Завідувач

 

8

Провести групові батьківські збори із використанням інтерактивних форм взаємодії з батьками

Травень

Вихователі

 

9

Провести засідання батьківського комітету ДНЗ

Один раз у квартал

Завідувач, голови батьківських комітетів груп, Вихователі

 

10

Звітувати про надання благодійної допомоги на батьківських зборах

Не менше 1 разу на рік

Члени БК

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  САМОСВІТА

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Обмін досвідом між працівниками ДНЗ.

Постійно

Завідувач. Вихователь - методист

 

2

Систематична методична допомога для самоосвіти вихователів

Упродовж року

Вихователь-методист

 

3

Ознайомлювати з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями

Упродовж року

Завідувач. Вихователь - методист

 

4

Забезпечити функціонування моніторингу якості дошкільної освіти

Упродовж року

Вихователь – методист. Практичний психолог

 

5

Діагностування педагогічних працівників та мікродослідження з метою визначення рівня їх підготовленості, запитів, інтересів, можливостей

Двічі на рік

Практичний психолог

 

6

Проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти

1 раз у квартал

Завідувач

 

7

Із метою розвиткуздібностейдітей:
- продовжити роботу гуртків за інтересами

Упродовж року

Вихователь - методист

 

8

Провести тренінг для вихователів: «Самоосвіта – найважливіша умова професійного розвитку»

Жовтень

Вихователь – методист. Практичний психолог

 

9

Методичний супровід упровадження «Програми розвитку дитини дошкільного віку з порушенням опорно – рухового апарату».

 

Упродовж року

Вихователь – методист.

 

 

 

План роботи ради з харчування дошкільного навчального закладу № 155 на 2017-2018н.р.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

І квартал.

1.Контроль за якість харчування

2.Дотримання режиму харчування.

3.Звіт про харчування влітку

ІІ квартал

1.контроль за якість продуктів, які доставляються

2.Пропозиції, щодо покращення харчування.

3. Відгуки батьків

ІІІ квартал

1.Контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку.

2.Виконання норм харчування.

3.Звіт про харчування в ДНЗ

 

вересень

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

березень

Ст. мед. Сестра, завідуач

Голова ради

 

 

Голова ради

 

Батьки, працівники ДНЗ

Батьки

 

Медична сестра

Медична сестра

 

Голова ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи батьківської ради дошкільного навчального закладу № 155  на 2017 -2018 н.р.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Примітка

1

Брати участь в організації та проведенні навчально-виховного процесу в ДНЗ.

постійно

Голова та члени БР

 

2

Здійснювати контроль щодо:

  • Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в днз;
  • Забезпечення правил техніки безпеки в ДНЗ;

Організація харчування дітей в ДНЗ;

постійно

Голова та члени БР

 

3

Брати активну участь у педагогічних радах, нарадах при завідувачеві.

постійно

Голова та члени БР

 

4

Організовувати посильну допомогу у зміцненні та модернізації матеріально-технічної бази закладу.

постійно

Голова та члени БР

 

5

Систематично, та за вимогою, звітувати про роботу батьківської ради закладу на групових батьківських зборах.

постійно

Голова та члени БР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виробничі наради. Загальні збори колективу

№ з/п

Зміст

Відповідальний

 

Виробничі наради

 

Жовтень

 

1.

Трудова дисципліна

Завідувач

 

 

2.

Стан захворюваності в ДНЗ працівників та дітей

Медична сестра

3.

Звіт про літнє оздоровлення в ДНЗ

Медична сестра

4.

Про підготовку до осінньо-зимового періоду

Завгосп

Лютий

1.

Техніка безпеки

Завідувач

2.

Профілактика дитячого травматизму

Вихователь-методист

Травень

1.

Підготовка до літнього оздоровлення в ДНЗ.

Завідувач

2.

Санітарний стан приміщень ДНЗ.

Завгосп

Загальні збори колективу

Вересень

1.

Правила внутрішнього розпорядку працівників. Затвердження графіків роботи.

Завідувач

Травень

1.

Спільна робота ДНЗ та сім‘ї, різноманітні підходи до оздоровчої роботи.

Завідувач

Вихователь-методист

           

 

 

 

 

 

 

План роботи на літній оздоровчий період ДНЗ № 155

ЗАВДАННЯ :

Пріоритетні напрями роботи на літній оздоровчий період:

 

  • створення сприятливих умов для формування основ здорового способу життя, підвищення опірності організму проти захворювань;
  • удосконалення шляхів організації оздоровчої роботи та повноцінного відпочинку дітей.

 

Сприяти зміцненню здоров’я дітей та всебічного їх розвитку шляхом використання свіжого повітря, сонця, води, збагачення харчування свіжими овочами,фруктами, скорочення навчального навантаження,підвищення рухової активності дітей продовження денного сну, збагачення знань про навколишнє середовище, посильну трудову діяльність

МЕТОДИЧНА РОБОТА:                                                                               

-          Перевести дошкільний заклад на літній режим роботи.

-          Скласти і затвердити розклад занять на літо, плани музичних і спортивних розваг.

-          Всю навчально-виховну діяльність проводити з дітьми на свіжому повітрі.

-          Організовувати протягом літа екскурсії, тематичні прогулянки-подорожі екологічною стежиною за межі дошкільного закладу з дотриманням правил безпеки життя дітей (парк, бібліотека, відділення зв’язку, перукарня, магазин, шкільний спортивний майданчик);

-          Здійснювати загартування дітей під час прогулянок.

-          Здійснювати денний сон в умовах широкого доступу повітря; дотримуватися питного режиму згідно до санітарних норм.

-          Упорядкувати пісочниці, слідкувати за їх чистотою.

-          Приділяти увагу індивідуальним формам роботи з дітьми за результатами діагностики з питань навчально-виховної роботи.

-          Забезпечити групи виносними іграшками, атрибутами для ігрової діяльності, інвентарем для трудової діяльності дітей.

-          Організовувати перегляд мультиплікаційних фільмів, лялькових та циркових вистав;

-          Проводити рухливі, спортивні, творчі, ігри та іншу організацію дозвілля дітей;

-          Проводити спостереження за природою: праця на квітниках, грядках (щодня);

-          Організувати та провести свята :

-          Свято квітів (червень)

-          «Ми живемо на Україні, ми дуже любимо її» (до дня Конституції);(червень);

-          «Свято води» (липень);

 

-          Свято до Дня незалежності України :«Ми – маленькі козачата» (серпень)

ОрганізуватиФізкультурні розваги:                                                                            

-          «Дужі, спритні і веселі» (червень);

-          «Веселі естафети»;(липень);

-          «Міні олімпіада» (серпень);

Показ лялькового театру:

-          Театр іграшок «Коза-дереза»;

-          настільний театр за казкою «Троє поросят»;

-          Підготувати драматизацію казок «Котик і Півник»;

Оформити матеріали для батьківських куточків, надаючи перевагу матеріалу літнього оздоровлення:

-          - «Безпека життєдіяльності дітей»;

-          - «Скоро в школу»;

-          - «Загартування вдома»;

-          - «Ми живемо в Україні».

-          Залучення батьків до активної участі в навчально – оздоровчій роботі.

 

МЕДИЧНА РОБОТА:

З метою попередження шлунково – кишкових захворювань- суворо дотримуватись санітарно- гігієнічних та протиепідемічних вимог під час транспортування та зберігання, термінів реалізації продуктів для приготування їжі для дітей :

-          Дотримуватись суворої гігієни працівникам харчоблоку ;

-          Не готувати страв, що не проходять термічної обробки;

-          Забезпечити харчоблок якісною питною водою та напоями ;

-          На час оздоровлення проводити вітамінізацію дітей (збільшити кількість прийому дітьми овочів та фруктів).

-          Щоденно перекопувати пісок, зволожувати його, обливати кип‘ятком;

-          Регулярно прибирати територію садка.

 

 

НА ЧАС ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ ПРОВОДИТИ    ЗАГАРТОВУВАННЯ ДІТЕЙ:

-          Збільшити тривалість часу перебування дітей на свіжому повітрі в різну погоду;

-          Слідкувати за наявністю головного убору у дітей;

-          Щодня проводити сонячні ванни, обливання ніг водою;

-          Збільшити тривалість занять з фізичного виховання;

-          Забезпечити медичний контроль за загартуванням та оздоровленням дітей;

-          Збільшити тривалість денного сну.

-          Прийом дітей проводити на свіжому повітрі;

-          Сон і харчування проводити при відчинених вікнах.

 

РОБОТА З КАДРАМИ :

-          Ознайомити всіх працівників дошкільного закладу з :

«Інструкцією з організації охорони життя та здоров’я дітей у дошкільних закладах та на майданчиках»;

-          «Типові правила пожежної безпеки»;

-          «Правила дорожнього руху»;

-          «Про заходи із запобігання кишкових інфекцій»;

-          «Про запобігання отруєнь дітей отруйними рослинами та грибами ».

-          Консультація: «Профілактика гострих шлункових захворювань та отруєнь дітей дошкільного віку».

-          Поповнити добірку методичних рекомендацій щодо проведення таких оздоровчих заходів у літній період:                                                                              

-          ходьба по траві босоніж;

-          хвилинки-здоровинки;

-          масаж і самомасаж;

-          сонячні та повітряні ванни.

-          Організувати поповнення інформаційних куточків для батьків матеріалами з питань оздоровлення, загартування, Харчування дітей та профілактики захворювань у літній період.

-          Організувати виставки дитячих робіт «Літо красне і прекрасне».

-          Поповнити предметно-ігрове середовище в групах.

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ:

-          Помісти в батьківський куток інформацію на різноманітні теми :

-          «Одяг дітей під час літнього періоду»;

-          «Вітаміни літом».

-          «Профілактика гострих кишкових інфекцій»;

-          «Обережно комахи».

Залучити батьків до участі в підготовці дитячого закладу до літнього сезону:

-          Придбати фарбу, пісок, пляжні парасолі;

-          Придбати дітям головні убори , іграшки для ігор з піском та водою.

Поповнення стенду «Здоров‘ятко» статтями за темами:

-          «Як виховати здорову дитину»;

-          «Раціональне харчування влітку».