Франківський район м. Львова. ДНЗ № 155
 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу для дітей із порушенням опорно-рухового апарату № 155 "СОНЕЧКО"

Методична робота

 


 

В умовах реформування національної системи освіти в Україні важливого значення набуває організація методичної роботи в дошкільному закладі. Головна її мета – допомогти педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Вирішити ці багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

 

Методична робота спрямована на підвищення педагогічної майстерності та передбачає як колективні так і індивідуальні форми роботи:

 

-         педагогічні ради, педагогічні години, семінари – практикуми, виробничі наради;

-         методичні об’єднання вихователів дошкільних закладів, відвідування, обмін досвідом роботи;

 

-      самоосвіта;

 

-         підвищення кваліфікації в ЛОІППО.

 

 

 

Робота в дошкільному навчальному закладі №155 ведеться згідно річного плану.
План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту”

 


 

 

Головними завданнями методичної роботи ДНЗ є:

  • підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
  • вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
  • підтримка ділового тонусу педагогів;
  • стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
  • створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності