Франківський район м. Львова. ДНЗ № 155
 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу для дітей із порушенням опорно-рухового апарату № 155 "СОНЕЧКО"

Правила прийому до ДНЗ № 155

ПРИЙОМ ДІТЕЙ В ДНЗ №155 НА 2016-2017  Затверджено:
                                                                     наказ управління освіти ДГП ЛМР
                                                                     від 28.04.2015р. № 160р
__________________ З. Довганик
 
Положення
про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова
 
1. Загальні  положення
1.1.Загальнаміська електронна реєстрація дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади (групи) (далі – ДНЗ) для дітей із загальним розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:
1.1.1. Спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ.
1.1.2. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.
1.1.3. Забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова.
1.1.4. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ із загальним розвитком.
1.1.5. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ.
1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладівм. Львова (далі Положення) розроблено згідно з  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 зі змінами та  визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ДНЗ м. Львова.
1.3. Положення є обов’язковим для всіхДНЗ, які перебувають у комунальній власності м. Львова.
1.4. Дія Положення не поширюється на ДНЗ, які перебувають у відомчій чи приватній власності.
1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:
1.5.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
1.5.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ.
1.5.3. Копії свідоцтва про народження дитини.
1.6. У ДНЗ  компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:
1.6.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.
1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.
1.6.4. Висновку психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ).
1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.
1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.7.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ДНЗ (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ДНЗ та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.
1.7.2.Володілець електронної бази даних – управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;
1.7.3.Реєстратор – особа,  уповноважена володільцем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.
1.7.4.Заявник – особа, що вносить дані її дитини до електронної базита несе персональну відповідальність за надану інформацію.
II.  Порядок набору та обліку дітей у ДНЗ комунальної власності м. Львова
2.1. Набір дітей до ДНЗ здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних відповідно до Правил електронної реєстрації заявок на зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова (Додаток 1).
2.2. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій (20% від нормативної наповнюваності відповідної вікової групи), дані вносяться в картку електронного обліку.
2.3. До пільгової категорії відносяться:
2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ.
2.3.2. Діти батьків – інвалідівI групи.
2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.
2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО.
2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.
2.3.6. Прокурорів і слідчих прокуратури.
2.3.7. Працівників міліції.
2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.
2.4. Прийом дітей ясельного віку (від 2р. до 3р.) у ДНЗ проводиться у червні-серпні поточного року. У разі недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних).
2.5. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на відповідних інтернет-ресурсах районних відділів освіти чи ДНЗ розміщених на порталі мережі ДНЗ Львівської областіwww.lvivedu.com.
2.6. Список дітей по групах у ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.
2.7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ.
2.8. Впродовж усього періоду перебування у ДНЗ інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.
III. Контроль за порядком набору до дошкільних навчальних закладів
3.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника ДНЗ.
3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ДНЗ м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних
4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.
4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ДНЗ Львівської областіwww.lvivedu.com. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.
Додаток 1
Правила
про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова
 
1.  Електронна реєстрація заявки на зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад (далі ДНЗ) передбачає внесення дитини до загальноміської бази даних.
2.  Важливим завданням цієї бази даних є облік дітей дошкільного віку.
3.  Електронна реєстрація є обов’язковою для того, аби дитина могла бути зарахована до ДНЗ. Вона здійснюється шляхом заповнення спеціальної електронної форми на сайті дошкільного навчального закладу чи відділу освіти, до якого належить цей заклад.
4.  Якщо батьки або особи, що їх заміняють, не в змозі самостійно заповнити електронну форму, то вони можуть звернутися за допомогою до керівника обраного ДНЗ або до реєстратора відділу освіти відповідного району міста.
5.  При оформленні заявки батьки або особи, що їх заміняють повинні надавати правдиву і достовірну інформацію, в іншому випадку заявка не буде чинною та буде видалена.
6.  При реєстрації заявці надається індивідуальний верифікаційний номер та фіксується дата її подачі. Ці дані вже не змінюються.
7.  У випадку виявлення повторних заявок, або навмисного внесених некоректних даних, заявки будуть повністю вилучені з електронної бази без права поновлення їх індивідуального верифікаційного номера та дати реєстрації.
8.  За індивідуальним верифікаційним номером на сайті ДНЗ чи відділу освіти можна перевірити стан заявки та, за необхідності, видалити її. У випадку видалення заявки індивідуальний верифікаційний номер та дані про дату подачі заявки у базі видаляються автоматично.
9.  Під час електронної реєстрації ви остаточно обираєте бажаний дошкільний навчальний заклад, тому перед реєстрацією обов’язково визначіться із дошкільним навчальним закладом (в кожному ДНЗ є день відкритих дверей), ознайомтеся з кількістю поданих заявок, адже одна заявка може бути зареєстрована лише в один ДНЗ.
10. Обрати інший ДНЗ можна лише вилучивши стару заявку і оформивши нову.
11. Батьки можуть переоформити дитину, яка відвідує дошкільний заклад, чи зареєстрована у електронній базі, в інший ДНЗ із збереженням дати реєстрації лише за наявності вагомої причини (наприклад, переїзд) та за умови наявності вільного місця у ньому. Для цього потрібно написати заяву у відповідний ДНЗ із підтвердженням наявності місця і підтвердити перевід у відділі освіти відповідного району.
12.  Батьки можуть зареєструвати новонароджену дитину в електронній мережі ДНЗ з 1 січня наступного року за роком народження.
13. Зареєстрована заявка отримує порядковий номер, відповідно до кількості раніше поданих інших заявок, які сортуються у порядку зростання дати реєстрації. Порядковий номер не є місцем.
14. Порядковий номер може змінюватися лише у випадках (перелік вичерпний):
a.    Вибуття дитини з ДНЗ;
b.    зміни бажаної дати зарахування до ДНЗ;
c.    переводі дітей з інших ДНЗ;
d.    зарахування дітей в ДНЗ (формування груп);
e.    позачергового зарахування дітей пільгових категорій, визначених чинним законодавством.
15. У період з червня по серпень, що слідує після дати подачі заявки, завідувачі дошкільних навчальних закладів обробляють заявки та формують групи. У цей час статус вашої заявки може бути зміненим (див. нижче пояснення до статусів заявки).
16. За вказаними у реєстраційній формі контактними даними (номером телефону та адресою електронної пошти) вам надійде інформація про кожну зміну статусу заявки.
17. Остаточне зарахування дитини до ДНЗ здійснюється завідувачем обраного вами ДНЗ у відповідності до порядкового номера заявки у електронній базі та із врахуванням дітей пільгових категорій.
18. На вимогу батьків або осіб, що їх заміняють, які подали заявку у відповідний ДНЗ завідувач надає перелік усіх зарахованих дітей з датами подачі їхньої заявки.
19. Стан заявки передбачає такі статуси (перелік вичерпний):
a.    «на розгляді» - присвоюється автоматично усім поданим заявкам;
b.    «підтверджено» - присвоюється заявкам, чий номер потрапляє у обраний ДНЗ відповідно до місця в черзі та кількості вільних місць у закладі. При отриманні листа про присвоєння заявці статусу «Підтверджено» слід протягом 10 робочих днів подати оригінали відповідних документів, необхідних для зарахування дитини у ДНЗ. Якщо протягом 10 робочих днів відповідні оригінали не подані – завідувач має право таку заявку відхилити;
c.    «відхилено» - заявка відхилена завідувачем із вказанням причини. Ви можете звернутись до завідувача для уточнення причини відхилення, а також самостійно вилучити заявку із переліку відповідного ДНЗ. Після вилучення заявки ви можете подати нову заявку в інший заклад. Нова заявка отримує нову дату реєстрацію та новий індивідуальний верифікаційний номер. За умови  відхилення заявки по причині браку місць, відповідно до вашого письмового звернення, завідувач продовжує заявку на наступний навчальний рік із збереженням початкової дати реєстрації;
d.    «вилучений» - означає, що за заявою батьків завідувач ДНЗ вилучив заявку із переліку заявок свого ДНЗ;
e.    «зарахований» - статус присвоюється завідувачем ДНЗ тим заявкам, які мали статус «підтверджено» та по них були подані усі необхідні документи у ДНЗ;
f.     Коли ваша дитина завершує відвідувати ДНЗ, заявці присвоюється статус «виключений».
20. Перелік документів, які необхідно подати для зарахування дитини у ДНЗ:
a.    Заява батьків про зарахування дитини в ДНЗ.
b.    Свідоцтво про народження дитини.
c.    Медична довідка форми 026 (довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ).
d.    У ДНЗ компенсуючого типу додатково:
-       висновок психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ);
-       скерування відповідного районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.
21. За умови вилучення батьками чи особами, що їх заміняють, заявки за необережністю її відновлення можливе впродовж 3-х діб завідувачем дошкільного закладу, за наявності свідоцтва про народження та копії електронного листа-підтвердження.

 

 

Положення
про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти  м. Львова 

1. Загальні  положення

1.1.Загальнаміська електронна реєстрація дітей до вступу у заклади дошкільної освіти (групи) (далі – ЗДО) для дітей із загальним розвитком та особливими потребами, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:

1.1.1. Спрощення процедури обліку дітей до зарахування у ЗДО.

1.1.2. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

1.1.3. Забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

1.1.4. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ЗДО .

1.1.5. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО.

 

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова (далі Положення) розроблено із врахуванням вимог чинного законодавства та  визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ЗДО м. Львова.

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ЗДО, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

1.4. Дія Положення не поширюється на ЗДО, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:

1.5.1. Наявності  електронної заявки  дитини в системі реєстрації дітей до ЗДО   м. Львова.

1.5.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.5.3. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО.

1.5.4. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.    У ЗДО  компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:

1.6.1. Наявності  електронної заявки  дитини в системі реєстрації дітей до ЗДО м. Львова.

1.6.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.4. Висновку психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ЗДО).

1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.

 

1.7. Перевага при зарахуванні дітей дошкільного віку в ЗДО надається дітям, які проживають у м.Львові, а також, на адміністративно-територіальних землях, які межують із землями Львівської міської ради ( м.Винники, смт.Брюховичі, смт.Рудно) відповідно до ухвали сесії ЛМР від 18.06.2009 р.   № 2711 «Про встановлення територіальних меж між землями Львівської міської ради, у тому числі м.Львова та землями адміністративно-територіальних утворень, які межують із землями Львівської міської ради».

 

1.8. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.8.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ЗДО (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ЗДО та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ЗДО та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

1.8.2.Володілець електронної бази даних – управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.8.3. Консультант – особа, уповноважена управлінням освіти ДГП ЛМР, яка має право консультувати, роз’яснювати заявникам, а також контактувати з адміністратором системи для внесення відповідних змін при необхідності.

1.8.4.Адміністратор – особа,  уповноважена ЛКП МЦІТ,  яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до бази даних електронної реєстрації, надання інформації на підставі письмових чи електронних звернень батьків або осіб, які їх заміняють, окрім, зміни дати реєстрації електронної заявки, відповідно до угоди про співпрацю з володільцем єдиної комп’ютерної бази даних.

1.8.5..Заявник – особа, що вносить дані дитини до електронної бази та несе персональну відповідальність за надану інформацію.

 

II.  Порядок набору та обліку дітей у ЗДО комунальної власності м. Львова

2.1. Набір дітей до ЗДО здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних відповідно до Правил електронної реєстрації заявок на зарахування дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова.

2.2. Першочергово зараховуються діти пільгових категорій (20%). У черзі електронної реєстрації існує фіксована квота для пільгової категорії, а саме: перші 20% від фактичної  наповнюваності відповідної вікової групи розраховані для даної категорії дітей.

 

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ЗДО.

2.3.2. Діти батьків – інвалідів I групи.

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО.

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.

2.3.6.  Діти військовослужбовців військової прокуратури.

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених.

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

 

2.4.У разі надання неправдивої інформації батьками або особами, які їх заміняють, а саме: дата народження, серія та № свідоцтва про народження, пільгова категорія – дитина не буде зарахована до закладу. Якщо батьки виявили помилки у електронній заявці дитини, необхідно звернутися до 10 травня року зарахування дитини до закладу дошкільної освіти, до адміністратора реєстрації з метою їх виправлення.

 

2.5. Електронне зарахування дітей 2 – 6 -ти років здійснюється 1 червня, а прийом до ДНЗ упродовж червня-серпня.

 

2.6. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ .

 

2.7. Електронний перевід дітей по групах проводиться 1 вересня, враховуючи корекції, які керівник ЗДО заявляє з 10 до 15 серпня (формування груп компенсуючого типу, інклюзивних). Діти старших груп залишаються на повторний курс лише за заявою батьків.

 

2.8. Дані про формування мережі груп подаються завідувачем ЗДО до 1 вересня за рік до відкриття групи.

 

2.9. Впродовж усього періоду перебування у ЗДО інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

 

III. Контроль за порядком набору до закладів дошкільної освіти.

 

3.1. За комплектацією груп дітьми відповідає персонально керівник ЗДО.

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ЗДО м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

 

IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише адміністратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень та договору. Адміністратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ЗДО Львівської міської ради http://edu.smart.lviv.ua/. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

 

 

Правила

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова

 

 

1. Електронна реєстрація заявки на зарахування дитини у заклад дошкільної освіти передбачає внесення інформації про дитину до загальноміської електронної бази даних.

2.  Електронна реєстрація є обов’язковою для того, щоб дитина могла бути зарахована до ЗДО. Правила

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львоваздійснюється шляхом заповнення спеціальної електронної форми за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ 

3. Якщо батьки або особи, що їх заміняють, не в змозі самостійно заповнити електронну форму, то вони можуть звернутися за допомогою у територіальний Центр надання адміністративних послуг м.Львова .

4. При реєстрації заявці надається індивідуальний номер та фіксується дата її подачі. Ці дані вже не змінюються.

5. Стан заявки можна перевірити за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/user/sign-in/login.

 

6.Усі заявки із статусом «на розгляді», зареєстровані упродовж 2013-2016 років, автоматично перенесені до оновленої електронної бази даних із збереженням даних та дати.

 

7. Під час електронної реєстрації дитини батьки мають змогу зареєструвати електронну заявку в три ДНЗ, визначаючи за пріоритетністю (високий, середній, низький). Є можливість редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані та пріоритетні ЗДО включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до закладу дошкільної освіти.

 

8.  Реєстрація новонароджених дітей до 1 року починається  о 9.00 год в перший робочий день січня наступного року за роком народження. Відліком для зарахування дитини до ЗДО є 01 вересня, тому, при реєстрації на бажаний батьками рік зарахування до ЗДО , дитині станом на 01 вересня повинно бути повних два роки (група раннього віку) та три роки (молодша група).

 

9. Зареєстрована заявка отримує порядковий номер, в кожен обраний батьками дошкільний заклад відповідно до кількості раніше поданих інших заявок, які сортуються у порядку зростання дати реєстрації.

Порядковий номер не є місцем.

 

10. Порядковий номер може змінюватися лише у випадках (перелік вичерпний):

a.    вибуття дитини з ДНЗ;

b.    зарахування дітей в ДНЗ (формування груп);

с.    редагування електронних заявок батьками (п.7).

 

11.Остаточне зарахування дитини до ЗДО здійснюється завідувачем обраного Вами ЗДО у відповідності до електронного листа від адміністратора та поданих документів батьками.

 

12. На вимогу батьків або осіб, що їх заміняють, які подали заявку у відповідний ЗДО, адміністратор або володілець надає перелік усіх зарахованих дітей з датами подачі їхньої заявки (без персональних даних дітей).

 

13. Для реєстрації дитини необхідно:

- ввійти на сайт http://edu.smart.lviv.ua;

- ввести у відповідні графи персональні дані батька, дитини: ПІБ, дату народження, № свідоцтва про народження, адреса місця реєстрації, наявність пільги;

- вибрати три ЗДО за пріоритетністю зі спливаючих списків, в яких міститься інформація про номер, адреса;

-  вибрати бажаний рік зарахування;

-  натиснути кнопку “Зареєструватись”.

16. Перелік інформації, яка доступна в будь-який час кожному користувачу електронної бази даних:

●    перелік ЗДО, їх адреса,

●    кількість груп,

●    фактична можливість наповнюваності кожної групи,

●    пільгова квота,

●    кількість вільних місць.

14. В першій декаді червня відбувається зарахування дітей до закладів дошкільної освіти згідно електронної реєстрації.При отриманні листа, sms про зарахування дитини до обраного ЗДО, батькам слід протягом 30 робочих днів подати оригінали відповідних документів необхідних для зарахування дитини у ЗДО (п.1.5, 1.6).  Якщо протягом 30 робочих днів відповідні оригінали не подані – електронна заявка переноситься в кінець черги вікової групи.

 

15.У разі відсутності вільних місць в обраних ЗДО, заявка залишається в електронному реєстрі до моменту появи місця в обраному ЗДО та автоматично переводиться на наступний навчальний рік.

 

16. Діти, які відвідують ЗДО м.Львова можуть бути переведені в інший ЗДО м.Львова при зміні місця проживання або отримання  висновку ПМПК, за умови наявного вільного місця у ньому, надавши адміністратору електронної мережі підтверджуючі документи: заяву про зарахування, погоджену керівником ЗДО, куди переводиться дитина, копію документу, що свідчить  про зміну місця проживання або витяг з протоколу ПМПК.

 

17. Діти, які відраховані з дошкільного навчального закладу через відсутність з невідомих причин, можуть бути відновлені в ЗДО впродовж 2 - х місяців за умови наявності місця у відповідній віковій групі та з’ясування (підтвердження) причин відсутності.

18. При виникненні будь-яких проблем із електронною реєстрацією, батьки мають право звертатися у службу підтримки за адресою зазначеною на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради http://edu.smart.lviv.ua/.